«VOLKSWAGEN»

 . ,
 33

 

 


 . ,
 . 3- , . 24
 14 200 ²
 

 
 
 
 
«HYUNDAI - MITSUBISHI»

 . ,
 . , 26, . 1
1 523 ²
 
  . ,
 25
 32 400 ²
 

 


 . ,
 24
 34 695 ²